Rabu, 27 Juli 2011

Memancing

            Memancing merupakan salah satu hoby yang sangat mengasyikkan apalagi setiap lemparan mata kail selalu membuahkan hasil. Di daerah kami mungkin merupakan sebuah tradiasi musiman, kala air yang mengalir dari perhuluan debitnya cukup banyak ( musim penghujan ) maka yang kami pancing adalah udang galah. namun sebaliknya ketika musim kemarau tiba air asin laut masuk dari muara menuju kedaerah hulu sungai. Pada kondisi ini berbagai macam ikan laut yang dapat kami tangkap. Ada sebuah kebiasaan dan barangkali merupakan suatu amalan doa, sebelum kami melempar mata kail kami membaca doa di bawah, ini dan meniupkannya pada umpan di mata kail.  dan ALLHAMDULILLAH kami banyak mendapatkan hasil, doa ini harus di ucapkan secara ihlas dan penuh keyakinan kepada ALLAH sebagai pemilik kekuasaan mutlak.
Doa memancing

bismillaahirrahmaanirrahiim
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
[1:1] In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
falam taqtuluuhum walaakinnallaaha qatalahum wamaa ramayta idz ramayta walaakinnallaaha ramaa waliyubliya lmu/miniina minhu balaa-an hasanan innallaaha samii'un 'aliim
[8:17] Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
[8:17] So you did not slay them, but it was Allah Who slew them, and you did not smite when you smote (the enemy), but it was Allah Who smote, and that He might confer upon the believers a good gift from Himself; surely Allah is Hearing, Knowing.
 WAMA RAMAITA IZRAMAITA WALA KINALLAHA (RAMAI 7X )
Bacalah doa diatas pada umpan dimata kail dan di tiupkan.lemparkan mata kail semoga dengan keyakinan yang tinggi anda akan mendapatkan hasilnya. INSYAALLAH.
 

1 komentar: